Ze wsi - opracowanie - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Ze wsi - analiza i interpretacja

Wiadomości wstępne Kołysanka Józefa Czechowicza Ze wsi jest kolejną poetycką wizją polskiej wsi według lubelskiego katastrofisty, uznawanego za jednego z najwybitniejszych twórców XX wieku. Utwór jest tematycznie powiązany z lirykiem Na wsi. Różnica w postrzeganiu wsi w obu utworach tkwi z nastrojowości. O ile w pierwszym wierszu dominuje melancholijna, spokojna atmosfera, o tyle w wierszu Ze wsi Czechowicz... więcejZe wsi

tych kijanek tych praczek u potoczka kujawiak kujawiaozok siwe oczko śpij bura burza od boru i jak bór dudni piorun rzucili na wodę zlocisty kij pogryzł deazicz widnofcręgi niedobry pies w glinie zburzył krople rude mokra we& wieczna wSe tafcie dno zielonego świata znad wisien ozeresien zmyło blękit spij dziecko niazabudok no śpij w okno patrzysz a po cóż to znasz niepogoda na uwroaiu opłakała trawkę mam ja za... więcej