Inicjał w błyskawicy
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
byłem czym jesteś

jestem czym będziesz

tyz dolin suteren placów rzek piekarń

młynów okrętów spojrzeń hut mgły

z barów rozkwitłych witek i nieb

tak sennym zdrojem na ręce moje

ściekał

szeptdepcą tygodnie po łóżkach stołach

muska muzyka kwiatami skroń

niepokój dymi wołam twe imię

wołam

bądź
  Dowiedz się więcej
1  Żal - interpretacja
2  Na wsi - analiza i interpretacja
3  modlitwa żałobna - interpretacjaKomentarze
artykuł / utwór: Inicjał w błyskawicy


    Tagi: